Αναζήτηση επιστημονικών εργασιών

Αποτελέσματα για: Σουλιώτης Κυριάκος

Η αναζήτησή σας έβγαλε 1 αποτελέσματα:

ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΥΡΟΤΗΤΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΡΥΠΑΝΣΗ ΚΑΙ ΤΟΝ ΑΝΤΙΚΤΥΠΟ ΣΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ
Δευτέρα, 1 Ιανουαρίου 2018
Εισαγωγή: Οι υψηλές συγκεντρώσεις αιωρούμενων σωματιδίων και η κακή ποιότητα του ατμοσφαιρικού περιβάλλοντος μπορεί να προκαλέσει οξείες και χρόνιες αναπνευστικές νόσους σε παιδιά. Σκοπός: Σκοπός της παρούσας μελέτης είναι η δημιουργία ερευνητικού εργαλείου για τη διερεύνηση της σχέσης των παραγόντων ρύπανσης του εσωτερικού περιβάλλοντος και της κατάστασης υγείας των παιδιών προσχολικής ηλικίας

European Operating Room Nurses Association
World Forum for Hospital Sterile Supply
International Federation of Perioperative Nurses