Αναζήτηση επιστημονικών εργασιών

Αποτελέσματα για: Avdiaj Armando

Η αναζήτησή σας έβγαλε 1 αποτελέσματα:

NEEDS OF PATIENTS UNDERGOING HEMODIALYSIS
Δευτέρα, 1 Ιανουαρίου 2018
According to estimates, the number of patients undergoing hemodialysis is expected to increase dramatically within next years due to the ageing of population and prevalence of other co morbidities such as diabetic mellitus, coronary artery disease, hypertension and several others. 1-5 However, the exact number of patients seems to vary globally which is attributed to various obstacles such as

European Operating Room Nurses Association
World Forum for Hospital Sterile Supply
International Federation of Perioperative Nurses