Αναζήτηση επιστημονικών εργασιών

Η ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΟΥ ΛΟΥΤΡΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΜΕ ΧΛΩΡΕΞΙΔΙΝΗ ΣΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΤΩΝ ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟΥ ΠΕΔΙΟΥ

Αντωνία Καλογιάννη, Δήμητρα Γρηγοροπούλου, Έντισον Γιαχάι, Νίκη Παυλάτου, Θεόδωρος Καπάδοχος, Γεωργία Τουλιά


Παρασκευή, 1 Απριλίου 2022

Έτος δημοσίευσης:

2022

Συγγραφείς:

Ευρετήριο όρων:

Σελίδες: 192-206

DOI: 10.5281/zenodo.7486075

Περίληψη:

Περίληψη

Εισαγωγή: Αν και η αιτιολογία των λοιμώξεων χειρουργικού πεδίου (ΛΧΠ) είναι πολυπαραγοντική, η προεγχειρητική ετοιμασία του σώματος με αντισηπτικό παράγοντα φαίνεται να διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στην πρόληψη καθώς περιορίζει σημαντικά τη μικροβιακή χλωρίδα του δέρματος. Σκοπός: ήταν η διερεύνηση της  αποτελεσματικότητας του προεγχειρητικού λουτρού σώματος με χλωρεξιδίνη στην πρόληψη των ΛΧΠ. Μεθοδολογία: Διενεργήθηκε συστηματική ανασκόπηση. Πραγματοποιήθηκε αναζήτηση στις βάσεις Εθνικό κέντρο τεκμηρίωσης και  Pubmed, μελετών που δημοσιεύθηκαν από το 2000 μέχρι το 2021. Επιλέχθηκαν τυχαιοποιημένες μελέτες, μελέτες παρέμβασης με ομάδα ελέγχου, στις οποίες ο πληθυσμός ήταν ενήλικες ασθενείς υποβληθέντες σε οποιαδήποτε καθαρή χειρουργική επέμβαση και η παρέμβαση περιελάμβανε οποιαδήποτε προεγχειρητική προετοιμασία σώματος με χλωρεξιδίνη συγκριτικά με οποιοδήποτε άλλο αντισηπτικό παράγοντα ή εικονικό φάρμακο ή απλό πλύσιμο με σαπούνι. Η διερευνούμενη κύρια έκβαση ήταν η εμφάνιση μετεγχειρητικών λοιμώξεων ενώ η δευτερεύουσα  έκβαση οποιαδήποτε αντίδραση στη χλωρεξιδίνη. Αποτελέσματα: Επιλέχθηκαν έξι μελέτες. Οι μελέτες  αφορούσαν ορθοπεδικές επεμβάσεις (n=4) κυρίως αρθροπλαστική γόνατος, επεμβάσεις πλαστικής χειρουργικής (n=1) και μικροχειρουργική επέμβαση σε καρκίνο δέρματος (n=1). Οι περισσότερες (4/6) μελέτες αποφάνθηκαν ότι το μπάνιο με χλωρεξιδίνη και ειδικά η εφαρμογή εντατικού προεγχειρητικού πρωτοκόλλου προετοιμασίας δέρματος (2/4) μπορεί να επιφέρει μείωση στις ΛΧΠ. Μία από τις μελέτες κατέληξε ότι το λουτρό  σώματος με χλωρεξιδίνη προεγχειρητικά δεν μειώνει τις ΛΧΠ ενώ μία άλλη δεν μπόρεσε να καταλήξει σε σαφές συμπέρασμα.Συμπέρασμα: Το λουτρό σώματος με χλωρεξιδίνη προεγχειρητικής προετοιμασίας του δέρματος με μία εφαρμογή δεν φαίνεται να προστατεύει από την εμφάνιση των ΛΧΠ. Ωστόσο η εντατική προετοιμασία και η εφαρμογή ενός αυστηρού προεγχειρητικού πρωτοκόλλου προετοιμασίας δέρματος με χλωρεξιδίνη πιθανόν να μειώνει της ΛΧΤ χωρίς κίνδυνο και κόστος.

Πλήρες κείμενο PDF
European Operating Room Nurses Association
World Forum for Hospital Sterile Supply
International Federation of Perioperative Nurses