Αναζήτηση επιστημονικών εργασιών

Αποτελέσματα για: Κοσμίδης Δημήτριος

Η αναζήτησή σας έβγαλε 1 αποτελέσματα:

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΝΟΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ, ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ, ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΚΛΙΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ
Πέμπτη, 1 Ιουλίου 2021
Εισαγωγή: Ο ερευνητικός ανταγωνισμός ωθεί τα νοσοκομεία στην εμπλοκή τους με κλινικές δοκιμές. Πολλά νοσοκομεία ξεκινούν ερευνητικά προγράμματα κλινικών δοκιμών αντιμετωπίζοντας όμως ενδεχομένως πολλές αρχικές δυσκολίες κυρίως στην οργάνωση.Σκοπός της παρούσης ανασκόπησης ήταν η διερεύνηση της ανάπτυξης ενός επιχειρησιακού σχεδίου για την διεξαγωγή κλινικών ερευνών. Μεθοδολογία: διενεργήθηκε αναζήτηση

European Operating Room Nurses Association
World Forum for Hospital Sterile Supply
International Federation of Perioperative Nurses