Αναζήτηση επιστημονικών εργασιών

Αποτελέσματα για: Πολυχρόνη Μαρία

Η αναζήτησή σας έβγαλε 1 αποτελέσματα:

ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΑΥΤΟΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΗ ΝΕΦΡΟΥ: ΟΡΙΟΘΕΤΗΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ
Παρασκευή, 1 Απριλίου 2022
Εισαγωγή: Η μεταμόσχευση νεφρού παραμένει μια κρίσιμη επιλογή θεραπείας για ασθενείς με νεφρική νόσο τελικού σταδίου με σημαντικά πλεονεκτήματα, αφού απαιτεί τη συμμόρφωση σε μια συνεχή και πολύπλοκη «αγωγή» αυτοδιαχείρισης. Σκοπός: Η διερεύνηση των παραγόντων που επηρεάζουν την ικανότητα αυτοδιαχείρισης ασθενών μετά από μεταμόσχευση νεφρού. Υλικό και Μέθοδος: Επιλέχθηκε η μέθοδος της οριοθετημένης

European Operating Room Nurses Association
World Forum for Hospital Sterile Supply
International Federation of Perioperative Nurses