Αναζήτηση επιστημονικών εργασιών

Η ΚΟΠΩΣΗ ΣΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΜΕ ΚΑΡΚΙΝΟ ΠΟΥ ΥΠΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΣΕ ΘΕΡΑΠΕΙΑ

Αθανασία Χατζόγλου, Ευάγγελος Δούσης


Παρασκευή, 1 Απριλίου 2022

Έτος δημοσίευσης:

2022

Συγγραφείς:

Ευρετήριο όρων:

Σελίδες: 148-160

DOI: 10.5281/zenodo.7484352

Περίληψη:

Η  κόπωση παιδιών και εφήβων με καρκίνο που υποβάλλονται σε θεραπεία είναι υποκειμενικό και πολυπαραγοντικό σύμπτωμα, το οποίο σχετίζεται με τις επιπτώσεις της νόσου και της θεραπείας όπως επίσης με άλλους βιολογικούς, φυσιολογικούς, κοινωνικούς και ψυχολογικούς παράγοντες. Σύμφωνα με εκτιμήσεις, κατά τη διάρκεια της θεραπείας του καρκίνου η κόπωση κυμαίνεται από 25-99%. Σκοπός της μελέτης ήταν η διερεύνηση της κόπωσης  σε παιδιά και εφήβους κατά τη φάση της θεραπείας. Μεθοδολογία:  Πραγματοποιήθηκε ανασκόπηση της βιβλιογραφίας με αναζήτηση άρθρων σε διεθνείς βιβλιογραφικές βάσεις δεδομένων (Medline, Scopus, Embase & Cochrane Library, Google Scholar) από το 1998-2021. Αποτελέσματα: Τα παιδιά και οι έφηβοι με καρκίνο αναγνωρίζουν την κόπωση ως ένα από τα πλέον συνηθισμένα και αγχωτικά συμπτώματα, που βιώνουν από τη διάγνωση, τη θεραπεία έως τη μακροχρόνια παρακολούθηση. Η εμπειρία της κόπωσης σε παιδιά και εφήβους είναι υποκειμενική και  βιώνεται διαφορετικά ανάλογα με το αναπτυξιακό τους στάδιο. Οι κυριότεροι παράγοντες που επηρεάζουν την ένταση της κόπωσης είναι η χημειοθεραπεία, η ακτινοθεραπεία, η φαρμακευτική αγωγή, οι διαταραχές ύπνου, η ανορεξία, η κακή ποιότητα ζωής, η συναισθηματική δυσφορία, η μειωμένη σωματική δραστηριότητα και τα συνοδά προβλήματα υγείας. Η κόπωση έχει αρνητικό αντίκτυπο στην καθημερινή λειτουργικότητα και την ψυχική κατάσταση παιδιών και εφήβων. Η αξιολόγηση της κόπωσης που σχετίζεται με τον καρκίνο περιλαμβάνει τέσσερις φάσεις: διάγνωση, αξιολόγηση, παρέμβαση και επανεκτίμηση. Πληροφορίες σχετικά με το σύμπτωμα της κόπωσης λόγω της υποκείμενης νόσου ή της θεραπείας και τη σπουδαιότητα της αναφοράς αυτού του συμπτώματος πρέπει να δίνονται κατά την έναρξη της θεραπείας.Συμπεράσματα: Οι νοσηλευτές θα πρέπει να αξιολογούν συστηματικά την κόπωση στα παιδιά με καρκίνο που βρίσκονται υπό θεραπεία και να τα ενημερώνουν ώστε να την αναφέρουν σαν σύμπτωμα.

Πλήρες κείμενο PDF
European Operating Room Nurses Association
World Forum for Hospital Sterile Supply
International Federation of Perioperative Nurses