Αναζήτηση επιστημονικών εργασιών

ΧΡΗΣΗ - ΚΑΤΑΧΡΗΣΗ ΑΝΤΙΒΙΟΤΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ

Ελένη Αθανασιάδου, Μαρία Τσιλιγγίρη


Τετάρτη, 1 Ιανουαρίου 2020

Έτος δημοσίευσης:

2020

Συγγραφείς:

Ευρετήριο όρων:

Σελίδες: 17-23

DOI: 10.5281/zenodo.3766668

Περίληψη:

Εισαγωγή: Τα αντιβιοτικά είναι φυσικά παράγωγα μικροοργανισμών και δρουν εναντίον άλλων μικροοργανισμών. Τα αντιβιοτικά γνωστά επίσης και σαν αντιμικροβιακά φάρμακα, είναι φάρμακα τα οποία καταπολεμούν τις λοιμώξεις που προκαλούνται από βακτήρια. Σκοπός: Η διερεύνηση της αλόγιστης χρήσης  των αντιβιοτικών σκευασμάτων και των επιπτώσεων της στην υγεία γενικότερα. Μεθοδολογία: Η εργασία βασίστηκε στην  ανασκόπηση της ελληνικής και διεθνούς βιβλιογραφίας. Χρησιμοποιήθηκαν ηλεκτρονικές βάσεις δεδομένων όπως Pubmed, Scopus, Google Scholar, Medline. Η αναζήτηση αφορούσε συγγράμματα, βιβλιογραφικές ανασκοπήσεις και ερευνητικές εργασίες δημοσιευμένες   στην ελληνική και αγγλική γλώσσα. Αποτελέσματα: Τα μικρόβια επέδειξαν μια πραγματικά καταπληκτική ικανότητα να αποφεύγουν, αντιμετωπίζουν ή εξουδετερώνουν την έφοδο των αντιβιοτικών. Η συσχέτιση μεταξύ της χρήσης των αντιμικροβιακών φαρμάκων και της ανάπτυξης αντοχής έχει παρουσιασθεί σε πολλές μελέτες καθώς και στις αναφορές των οργανισμών επιτήρησης του φαινομένου της μικροβιακής αντοχής, ωστόσο η ποσοτική σχέση ανάμεσα στην κατανάλωση των αντιμικροβιακών και στην εμφάνιση της αντοχής δεν έχει επακριβώς προσδιορισθεί. Συμπεράσματα: Η κατανάλωση αντιβιοτικών έχει αυξηθεί σημαντικά τις τελευταίες δεκαετίες σε όλο το κόσμο. Η κυριότερη αιτία για την  αδικαιολόγητη  κατανάλωση αντιβιοτικών είναι η ανεπαρκής ενημέρωση του πληθυσμού.

Πλήρες κείμενο PDF
European Operating Room Nurses Association
World Forum for Hospital Sterile Supply
International Federation of Perioperative Nurses