Αναζήτηση επιστημονικών εργασιών

Αποτελέσματα για: Τσαμπούλα Ηλιάνα

Η αναζήτησή σας έβγαλε 1 αποτελέσματα:

ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΜΕ ΚΟΥΚΛΑ (DOLL THERAPY) ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΑΝΟΙΑ
Τετάρτη, 1 Ιανουαρίου 2020
Εισαγωγή : Παρότι η θεραπεία με κούκλα εισήχθη στη δεκαετία του '90, σε ιδρύματα μακροχρόνιας περίθαλψης με στόχο τη μείωση των συμπεριφορικών και ψυχολογικών διαταραχών σε άτομα με άνοια,  εντούτοις, έως σήμερα το ενδιαφέρον για αυτήν την προσέγγιση αυξάνεται ολοένα και περισσότερο.  Σκοπός: Η διερεύνηση της θεραπείας με κούκλα (Doll Therapy) σε ασθενείς με άνοια. Υλικό και Μέθοδος: Πραγματοποιήθηκε

European Operating Room Nurses Association
World Forum for Hospital Sterile Supply
International Federation of Perioperative Nurses