Αναζήτηση επιστημονικών εργασιών

Αποτελέσματα για: Τσαλαμάτα Κωνσταντίνα

Η αναζήτησή σας έβγαλε 3 αποτελέσματα:

ANXIETY IN HEART FAILURE
Τετάρτη, 1 Ιανουαρίου 2020
Heart failure (HF) consists a global health problem In this clinical syndrome, heart is unable to deliver the cardiac output which is required to meet the body’s demand at the prevailing hemodynamic status. 1-5        According to estimates, HF affects more than 26 million individuals,  globally and more than 15 million in Europe1,4 as well as more than 10% of individuals above 70 years old.4

ΆΓΧΟΣ-ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ ΣΕ ΛΗΠΤΕΣ ΝΕΦΡΙΚΟΥ ΜΟΣΧΕΥΜΑΤΟΣ
Σάββατο, 1 Ιανουαρίου 2022
Η νεφρική νόσος τελικού σταδίου είναι ένα ταχέως αναπτυσσόμενο πρόβλημα υγείας, παγκοσμίως. Η μεταμόσχευση νεφρού είναι η βέλτιστη θεραπεία, που συνεπάγεται πολλά οφέλη στη ζωή των ασθενών. Το άγχος και η κατάθλιψη ελαχιστοποιούν τα ευεργετικά αποτελέσματα της μεταμόσχευσης και ασκούν δυσμενή επίδραση στην κλινική έκβαση. Σκοπός αυτής της μελέτης ήταν η διερεύνηση του άγχους και της κατάθλιψης ασθενών

ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΑΚΡΩΤΗΡΙΑΣΜΟ
Πέμπτη, 1 Οκτωβρίου 2020
Ο ακρωτηριασμός αποτελεί ένα σημαντικό παγκόσμιο πρόβλημα υγείας που επηρεάζει σε μακροπρόθεσμη βάση τη ζωή των ασθενών και των φροντιστών αυτών. Λόγω της ανάληψης πολλών ευθυνών, οι φροντιστές βιώνουν ποικίλης έντασης επιβάρυνση. Ο σκοπός που παρόντος ειδικού άρθρου ήταν η διερεύνηση της επιβάρυνσης που βιώνουν οι φροντιστές ασθενών ύστερα από ακρωτηριασμό. Η μεθοδολογία που ακολουθήθηκε, περιελάμβανε

European Operating Room Nurses Association
World Forum for Hospital Sterile Supply
International Federation of Perioperative Nurses