Αναζήτηση επιστημονικών εργασιών

ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΑΚΡΩΤΗΡΙΑΣΜΟ

Ελένη Σεκέρογλου, Κωνσταντίνα Τσαλαμάτα, Γιόνα Σακίκη


Πέμπτη, 1 Οκτωβρίου 2020

Έτος δημοσίευσης:

2020

Συγγραφείς:

Ευρετήριο όρων:

Σελίδες: 287-292

DOI: 10.5281/zenodo.4540437

Περίληψη:

Ο ακρωτηριασμός αποτελεί ένα σημαντικό παγκόσμιο πρόβλημα υγείας που επηρεάζει σε μακροπρόθεσμη βάση τη ζωή των ασθενών και των φροντιστών αυτών. Λόγω της ανάληψης πολλών ευθυνών, οι φροντιστές βιώνουν ποικίλης έντασης επιβάρυνση. Ο σκοπός που παρόντος ειδικού άρθρου ήταν η διερεύνηση της επιβάρυνσης που βιώνουν οι φροντιστές ασθενών ύστερα από ακρωτηριασμό. Η μεθοδολογία που ακολουθήθηκε, περιελάμβανε την αναζήτηση ερευνητικών δεδομένων, τα οποία συλλέχθηκαν μέσα από τις ηλεκτρονικές βάσεις δεδομένων PubMed, Google Scholar, Medline, ResearchGate. Αποτελέσματα: Στη σύγχρονη Ελληνική πραγματικότητα, τα μέλη της οικογένειας, κυρίως οι σύζυγοι αναλαμβάνουν το ρόλο του φροντιστή. Πλήθος παραγόντων σχετίζεται με την επιβάρυνση που βιώνουν οι φροντιστές ασθενών ύστερα από ακρωτηριασμό, εκ των οποίων οι επικρατέστεροι είναι  οι αλλαγές στην καθημερινή ζωή τους και στους πρωτύτερους ρόλους, η ανάληψη νέων ευθυνών, η ματαίωση μελλοντικών σχεδίων και τα προβλήματα οικονομικής φύσης. Η  συνεχής  βοήθεια που χρειάζονται τα άτομα με ακρωτηριασμό συνοδεύεται με  αυξημένη κόπωση, διαταραχές ύπνου,  προβλήματα στη σχέση του ζευγαριού τα οποία  υπονομεύουν την ποιότητα ζωής τους. Η λεπτομερής πληροφόρηση και η συμμετοχή σε ειδικά προγράμματα στήριξης των φροντιστών αποτελούν παράγοντες που μειώνουν την επιβάρυνση. Συμπεράσματα: Οι νοσηλευτές ως μέλη της διεπιστημονικής ομάδας οφείλουν να αξιολογούν εγκαίρως  την επιβάρυνση που βιώνουν οι φροντιστές καθώς είναι ευρέως αποδεκτό ότι,  οι υγιείς φροντιστές παρέχουν καλύτερη φροντίδα στους ασθενείς. Απαιτείται περαιτέρω διερεύνηση της επιβάρυνσης των φροντιστών ασθενών με ακρωτηριασμό καθώς ο αριθμός των ερευνητικών δεδομένων είναι περιορισμένος.

Πλήρες κείμενο PDF
European Operating Room Nurses Association
World Forum for Hospital Sterile Supply
International Federation of Perioperative Nurses