Αναζήτηση επιστημονικών εργασιών

Αποτελέσματα για: Σεκέρογλου Ελένη

Η αναζήτησή σας έβγαλε 2 αποτελέσματα:

ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΑΚΡΩΤΗΡΙΑΣΜΟ
Πέμπτη, 1 Οκτωβρίου 2020
Ο ακρωτηριασμός αποτελεί ένα σημαντικό παγκόσμιο πρόβλημα υγείας που επηρεάζει σε μακροπρόθεσμη βάση τη ζωή των ασθενών και των φροντιστών αυτών. Λόγω της ανάληψης πολλών ευθυνών, οι φροντιστές βιώνουν ποικίλης έντασης επιβάρυνση. Ο σκοπός που παρόντος ειδικού άρθρου ήταν η διερεύνηση της επιβάρυνσης που βιώνουν οι φροντιστές ασθενών ύστερα από ακρωτηριασμό. Η μεθοδολογία που ακολουθήθηκε, περιελάμβανε

ΕΠΙΘΕΣΗ ΜΕ ΘΕΙΙΚΟ ΟΞΥ Η ΒΙΤΡΙΟΛΙ ΚΑΙ ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ
Τετάρτη, 1 Ιουλίου 2020
Η επίθεση με θειικό οξύ (βιτριόλι) είναι ένα παγκόσμιο φαινόμενο το οποίο αυξάνεται ανησυχητικά και ποικίλλει από πολιτισμό σε πολιτισμό. Η επίθεση με θειικό οξύ είναι συχνή στις αναπτυσσόμενες χώρες χωρίς αυτό να σημαίνει ότι, δεν καταγράφονται κρούσματα και στις αναπτυγμένες  χώρες. Σκοπός της παρούσας ανασκόπησης ήταν η διερεύνηση του φαινομένου της επίθεσης με θειικό οξύ (βιτριόλι) και οι πρώτες

European Operating Room Nurses Association
World Forum for Hospital Sterile Supply
International Federation of Perioperative Nurses