Αναζήτηση επιστημονικών εργασιών

ΕΠΙΘΕΣΗ ΜΕ ΘΕΙΙΚΟ ΟΞΥ Η ΒΙΤΡΙΟΛΙ ΚΑΙ ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ

Μοσχούλα- Μήνα Ιορδάνη, Ηλίας Μαρτίνης, Ελένη Σεκέρογλου


Τετάρτη, 1 Ιουλίου 2020

Έτος δημοσίευσης:

2020

Συγγραφείς:

Ευρετήριο όρων:

Σελίδες: 158-164

DOI: 10.5281/zenodo.4291736

Περίληψη:

Η επίθεση με θειικό οξύ (βιτριόλι) είναι ένα παγκόσμιο φαινόμενο το οποίο αυξάνεται ανησυχητικά και ποικίλλει από πολιτισμό σε πολιτισμό. Η επίθεση με θειικό οξύ είναι συχνή στις αναπτυσσόμενες χώρες χωρίς αυτό να σημαίνει ότι, δεν καταγράφονται κρούσματα και στις αναπτυγμένες  χώρες. Σκοπός της παρούσας ανασκόπησης ήταν η διερεύνηση του φαινομένου της επίθεσης με θειικό οξύ (βιτριόλι) και οι πρώτες βοήθειες που πρέπει να παρασχεθούν  στο θύμα στο τόπο του συμβάντος.Μεθοδολογία: Πραγματοποιήθηκε βιβλιογραφική ανασκόπηση άρθρων στην αγγλική γλώσσα συναφών με το θέμα στις ηλεκτρονικές βάσεις δεδομένων Pubmed, Scopus, Science Direct και Google Scholar, χρησιμοποιώντας ως λέξεις –κλειδιά ":acid assaults, corrosive substances, chemical assaults, acid burn violence, guide to acid attacks". Αποτελέσματα: Το θειικό οξύ ή βιτριόλι είναι ένα ανόργανο, διαβρωτικό και καυστικό οξύ το οποίο χρησιμοποιείται ευρέως στη βιομηχανία. Επί επαφής με το δέρμα, το θειικό οξύ προκαλεί χημικά εγκαύματα  τα οποία είναι παραμορφωτικά. Οι γυναίκες αποτελούν πιο συχνά το στόχο της επίθεσης με θειικό οξύ, οι οποίες στην πλειοψηφία των περιπτώσεων γνωρίζουν τους δράστες. Η σκόπιμη ρίψη  οξέος στους επιζώντες φέρνει δραματική αλλαγή στον τρόπο ζωής τους και αμετάκλητες επιπτώσεις σε βιολογικό και ψυχολογικό επίπεδο. Οι  πρώτες βοήθειες σε επίθεση με θειικό οξύ ή βιτριόλι  στο τόπο του συμβάντος περιλαμβάνουν  κλήση εθνικού κέντρου άμεσης βοήθειας, αφαίρεση ρούχων  ή υποδημάτων που έχουν επιμολυνθεί και ρίψη άφθονης ποσότητας νερού. Συμπεράσματα: Δεδομένων των ανεπανόρθωτων επιπτώσεων των προκληθέντων εγκαυμάτων ύστερα από ρίψη θειικού οξέος, κρίνεται απολύτως αναγκαία η ευαισθητοποίηση του πληθυσμού μέσω εκστρατειών ενημέρωσης αναφορικά με τις πρώτες βοήθειες που πρέπει να παρασχεθούν στο θύμα στο τόπο του συμβάντος.

Πλήρες κείμενο PDF
European Operating Room Nurses Association
World Forum for Hospital Sterile Supply
International Federation of Perioperative Nurses