Αναζήτηση επιστημονικών εργασιών

Αποτελέσματα για: Χαραλαμπους Γεώργιος

Η αναζήτησή σας έβγαλε 1 αποτελέσματα:

ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΥΓΕΙΑ
Τρίτη, 1 Ιανουαρίου 2019
Σκοπός: Προσέγγιση και ανάλυση των εννοιών της Ποιότητας και της Αποδοτικότητας στην Δημόσια Διοίκηση στον χώρο της σύγχρονης Υγείας. Μεθοδολογία: Αναζήτηση ανασκοπικών και ερευνητικών μελετών της ελληνικής και διεθνούς βιβλιογραφίας που αναφέρονται στην ποιότητα και αποδοτικότητα στην των δημόσιων υπηρεσιών υγείας. Αναζήτηση βιβλιογραφίας στις βάσεις δεδομένων Pubmed, Scopus, Sciverse, Research Gate,

European Operating Room Nurses Association
World Forum for Hospital Sterile Supply
International Federation of Perioperative Nurses