Αναζήτηση επιστημονικών εργασιών

Διερεύνηση των εμπειριών της οικογένειας νοσηλευομένων ασθενών σε μονάδες εντατικής θεραπείας (ΜΕΘ) τριών νοσοκομείων της Κρήτης. Ερευνητικό πρωτόκολλο.

Σοφία Κουκούλη, Αφροδίτη Αλεβυζάκη, Μαρία Λαμπράκη, Αρετή Σταυροπούλου


Κυριακή, 1 Σεπτεμβρίου 2013

Έτος δημοσίευσης:

2013

Συγγραφείς:

Ευρετήριο όρων:

Σελίδες: 131-140

Περίληψη:

Ο σχεδιασμός της προτεινόμενης μελέτης αποτελεί μια πρώτη προσπάθεια διερεύνησης των εμπειριών της οικογένειας των ασθενών που νοσηλεύονται στις Μονάδες Εντατικής Θεραπείας (ΜΕΘ) τριών νοσοκομείων της Κρήτης. Στο παρόν ερευνητικό πρωτόκολλο αναφέρονται ο σκοπός της μελέτης και τα ερευνητικά ερωτήματα, μια σύντομη βιβλιογραφική ανασκόπηση, η ερευνητική μεθοδολογία και η στρατηγική δειγματοληψίας που θα ακολουθήσει η ερευνητική ομάδα καθώς και θέματα ηθικής και δεοντολογίας της έρευνας. Τέλος παρουσιάζονται η προστιθέμενη αξία της προτεινόμενης μελέτης και οι επιπτώσεις που αναμένεται να έχει στην κλινική πρακτική.

Πλήρες κείμενο PDF
European Operating Room Nurses Association
World Forum for Hospital Sterile Supply
International Federation of Perioperative Nurses