Αναζήτηση επιστημονικών εργασιών

Αποτελέσματα για: Στεργιοπούλου Αντωνία

Η αναζήτησή σας έβγαλε 2 αποτελέσματα:

ELECTROCONVULSIVE THERAPY EFFECTS ON COGNITION AND MEMORY AND NURSE’S ROLE
Τρίτη, 5 Ιανουαρίου 2016
Background: Electroconvulsive therapy (ECT) is brain stimulation with a short controlled series of electrical pulses co-administered with intravenous anesthesia. Aims: The aim of this review is the evaluation of electroconvulsive effect as a first and second choice psychiatric treatment associated with memory impairment effects. Method: A literature review

Η ηλεκτροσπασμοθεραπεία ως θεραπευτική επιλογή στη ψυχιατρική
Πέμπτη, 1 Ιανουαρίου 2015
Εισαγωγή: Η ηλεκτροσπασμοθεραπεία είναι η διέγερση του εγκεφάλου με μια σύντομη ελεγχόμενη σειρά ηλεκτρικών παλμών με τη συγχορήγηση ενδοφλέβιας αναισθησίας. Σκοπός: Αξιολόγηση της επίδρασης της ηλεκτροσπασμοθεραπείας ως θεραπεία πρώτης και δεύτερης επιλογής Υλικό-Μέθοδος: Πραγματοποιήθηκε βιβλιογραφική ανασκόπηση άρθρων μετά από αναζήτηση στη βάση δεδομένων Medline, Embase , PsychINFO , Cochrane

European Operating Room Nurses Association
World Forum for Hospital Sterile Supply
International Federation of Perioperative Nurses