Αναζήτηση επιστημονικών εργασιών

Η ηλεκτροσπασμοθεραπεία ως θεραπευτική επιλογή στη ψυχιατρική

Στεργιοπούλου Αντωνία

Πέμπτη, 1 Ιανουαρίου 2015

Έτος Δημοσίευσης:

2015

Συγγραφέας:

Ευρετήριο Όρων:

Σελίδες: 3-9

Περίληψη:

Εισαγωγή: Η ηλεκτροσπασμοθεραπεία είναι η διέγερση του εγκεφάλου με μια σύντομη ελεγχόμενη σειρά ηλεκτρικών παλμών με τη συγχορήγηση ενδοφλέβιας αναισθησίας. Σκοπός: Αξιολόγηση της επίδρασης της ηλεκτροσπασμοθεραπείας ως θεραπεία πρώτης και δεύτερης επιλογής

Υλικό-Μέθοδος:Πραγματοποιήθηκε βιβλιογραφική ανασκόπηση άρθρων μετά από αναζήτηση στη βάση δεδομένων Medline, Embase, PsychINFO, Cochrane Register of Clinical Trials κατά το χρονικό διάστημα 1989−2014 σχετικά με την ηλεκτροσπασμοθεραπεια ως θεραπευτική επιλογή χρησιμοποιώντας ως λέξεις-κλειδιά τους όρους "ect guidelines”, ”ect therapy, "ect treatment”. Εντάχθηκαν 32 μελέτες, οι οποίες αφορούσαν την επίδραση της ΗΣΘ ως θεραπεία πρώτης και δεύτερης επιλογής.

Αποτελέσματα: Τα αποτελέσματα της μελέτης κατέδειξαν την ανάγκη της ηλεκτροσπασμοθεραπείας ως θεραπεία πρώτης επιλογής σε περιπτώσεις έκτατης ανάγκης και ως θεραπεία δεύτερης επιλογής ως συνθεραπεία με τη κατάλληλη φαρμακευτική αγωγή. Οι κυριότερες αντενδείξεις εφαρμογής ΗΣΘ είναι διάφορες καρδιαγγειακές και νευρολογικές νόσοι ενώ ο ρόλος του νοσηλευτή είναι σημαντικός καθώς παράσχει καλύτερη συνέχιση της θεραπείας.

Συμπεράσματα : Η αμφοτερόπλευρη ΗΣΘ αποτελεί πολλές φορές θεραπεία σωτήρια για τη ζωή σε περιπτώσεις όπου η νόσος είναι απειλητική και η φαρμακευτική αγωγή έχει αποτύχει.

Πλήρες κείμενο PDF
European Operating Room Nurses Association
World Forum for Hospital Sterile Supply
International Federation of Perioperative Nurses