Αναζήτηση επιστημονικών εργασιών

Αποτελέσματα για: Μπελέση Πανδώρα

Η αναζήτησή σας έβγαλε 1 αποτελέσματα:

ΤΟ ΑΓΧΟΣ TΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ
Τρίτη, 5 Ιανουαρίου 2016
  Εισαγωγή. Η χειρουργική επέμβαση, ως διαδικασία, αποτελεί για τους ασθενείς μια εμπειρία που συνοδεύεται από άγχος. Το άγχος βιώνεται ως ένα ασαφές συναίσθημα φόβου, έντασης, ανησυχίας, θλίψης και θυμού που συνοδεύεται από κλινικές εκδηλώσεις όπως ταχυκαρδία, αρρυθμία κ.ά. Σκοπός: Η βιβλιογραφική αυτή ανασκόπηση είχε σκοπό να αναλύσει το πώς έχει μελετηθεί στην ελληνική και διεθνή βιβλιογραφία

European Operating Room Nurses Association
World Forum for Hospital Sterile Supply
International Federation of Perioperative Nurses