Αναζήτηση επιστημονικών εργασιών

Αποτελέσματα για: Τσιριγώτης Σταύρος

Η αναζήτησή σας έβγαλε 1 αποτελέσματα:

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΑΣΘΕΝΩΝ ΥΠΟΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ ΣΕ ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΣΗ
Τετάρτη, 1 Ιουλίου 2020
Εισαγωγή : Κατά τις τελευταίες δεκαετίες, ο αριθμός των ασθενών που υποβάλλονται σε αιμοκάθαρση αυξάνεται δραματικά σε παγκόσμια κλίμακα. Η θεραπευτική αυτή μέθοδος συνεπάγεται σημαντική επιβάρυνση για τους ασθενείς, τις οικογένειές τους και το Εθνικό Σύστημα Υγείας κάθε χώρας. Σκοπός: Η διερεύνηση των χαρακτηριστικών των ασθενών που υποβάλλονται σε αιμοκάθαρση. Υλικό και Μέθοδος: Περιγραφική

European Operating Room Nurses Association
World Forum for Hospital Sterile Supply
International Federation of Perioperative Nurses