Αναζήτηση επιστημονικών εργασιών

Αποτελέσματα για: Γραμμένου Γεωργία

Η αναζήτησή σας έβγαλε 1 αποτελέσματα:

ΤΟ ΚΑΡΔΙΟΠΛΗΓΙΚΟ ΔΙΑΛΥΜΑ CUSTODIOL ΣΕ ΕΛΑΧΙΣΤΑ ΕΠΕΜΒΑΤΙΚΕΣ ΚΑΡΔΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ, CUSTODIOL - N ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ
Πέμπτη, 1 Οκτωβρίου 2020
Εισαγωγή: Τα καρδιοπληγικά διαλύματα χρησιμοποιούνται ευρέως για την προστασία του μυοκαρδίου κατά τη διάρκεια των καρδιοχειρουργικών επεμβάσεων. Η καρδιοπληγία κουστοδιόλη (Custodiol), έχει αρχίσει να κερδίζει δημοτικότητα τα τελευταία χρόνια στις καρδιοχειρουργικές επεμβάσεις, λόγω της χορήγησης της, εφάπαξ, προσφέροντας προστασία για 1.5 -2 ώρες.  Σκοπός: της παρούσας εργασίας ήταν η ανασκόπηση

European Operating Room Nurses Association
World Forum for Hospital Sterile Supply
International Federation of Perioperative Nurses