Αναζήτηση επιστημονικών εργασιών

ΤΟ ΚΑΡΔΙΟΠΛΗΓΙΚΟ ΔΙΑΛΥΜΑ CUSTODIOL ΣΕ ΕΛΑΧΙΣΤΑ ΕΠΕΜΒΑΤΙΚΕΣ ΚΑΡΔΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ, CUSTODIOL - N ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ

Διονύσιος Μπουζούκης, Γεωργία Γραμμένου


Πέμπτη, 1 Οκτωβρίου 2020

Έτος δημοσίευσης:

2020

Συγγραφείς:

Ευρετήριο όρων:

Σελίδες: 246-254

DOI: 10.5281/zenodo.4540435

Περίληψη:

Εισαγωγή: Τα καρδιοπληγικά διαλύματα χρησιμοποιούνται ευρέως για την προστασία του μυοκαρδίου κατά τη διάρκεια των καρδιοχειρουργικών επεμβάσεων. Η καρδιοπληγία κουστοδιόλη (Custodiol), έχει αρχίσει να κερδίζει δημοτικότητα τα τελευταία χρόνια στις καρδιοχειρουργικές επεμβάσεις, λόγω της χορήγησης της, εφάπαξ, προσφέροντας προστασία για 1.5 -2 ώρες.  Σκοπός: της παρούσας εργασίας ήταν η ανασκόπηση των  ερευνών που έχουν μελετήσει την αποτελεσματικότητα και την επίδραση της καρδιοπληγίας (Custodiol) στην προστασία του μυοκαρδίου στις καρδιοχειρουργικές επεμβάσεις. Μεθοδολογία: Η μεθοδολογία που ακολουθήθηκε, περιελάμβανε την αναζήτηση ερευνητικών δεδομένων, τα οποία συλλέχθηκαν μέσα από ηλεκτρονικές βάσεις δεδομένων PubMed, Google Scholar, Medline, ResearchGate. Αποτελέσματα: Ένα μεγάλο σύνολο ερευνών μελετούν την επίδραση της καρδιοπληγίας Custodiol, το οποίο έχει χρησιμοποιηθεί σήμερα σε ένα μεγάλο  σύνολο καρδιοχειρουργικών επεμβάσεων για την καρδιακή παύση, ενώ πρόσφατα η χρήση του έχει επεκταθεί στις ελάχιστα επεμβατικές χειρουργικές επεμβάσεις καρδιά. Το Custodiol είναι ένα ασφαλές και αποτελεσματικό καρδιοπληγικό διάλυμα που μπορεί να παρέχει επαρκή προστασία στο μυοκάρδιο για μια περίοδο τουλάχιστον 2 ωρών, έτσι όπως αυτή αξιολογηθεί από καρδιακούς βιοδείκτες και άλλα μετεγχειρητικά αποτελέσματα, όπως ο χρόνος του αορτικού αποκλεισμού, οι απαιτήσεις για μετάγγιση αίματος, η ινοτροπική υποστήριξη και η θνητότητα. Η επίδραση αυτή φαίνεται να είναι παρόμοια, με αυτή που προσφέρεται μέσω της θερμής αιματικής καρδιοπληγίας, αλλά και της κρυσταλλοειδούς καρδιοπληγίας. Στο πλαίσιο αυτό, το Custodiol είναι συχνά προτιμότερο σε πιο σύνθετες καρδιοχειρουργικές επεμβάσεις για να αποφευχθεί η διατάραξη της τεχνικής ροής της χειρουργικής επέμβασης. Στις ελάχιστα επεμβατικές καρδιοχειρουργικές επεμβάσεις η χρήση του Custodiol για την αποφυγή επαναλαμβανόμενων εγχύσεων άλλων καρδιοπληγικών διαλυμάτων, μπορεί να μειώσει τον κίνδυνο πλημμελούς αιμάτωσης εξαιτίας της απομάκρυνσης του ενδοαορτικού διαστολέα και να ενισχύσει την άνεση του χειρουργού κατά τη διάρκεια της διαδικασίας. Συμπεράσματα:  Απαιτούνται περισσότερες έρευνες για την επιβεβαίωση και επέκταση των παραπάνω ευρημάτων, σε καλά σχεδιασμένες και μεγάλες τυχαιοποιημένες μελέτες. Επί του παρόντος διερευνάται σε ζωικά μοντέλα, η επίδραση ενός τροποποιημένου διαλύματος (Custodiol-N), καθώς και η φαρμακολογική τροποποίηση του Custodiol με προσθήκη πινακιδίλης και λιδοκαίνης, για την ενίσχυση της επαγόμενης καρδιοπροστασίας.

Πλήρες κείμενο PDF
European Operating Room Nurses Association
World Forum for Hospital Sterile Supply
International Federation of Perioperative Nurses