Αναζήτηση επιστημονικών εργασιών

Αποτελέσματα για: Γερασίμου Α.

Η αναζήτησή σας έβγαλε 1 αποτελέσματα:

Διερεύνηση Της Σχέσης Πολιτικής Ανθρώπινου Δυναμικού Και Αποχώρησης Νοσηλευτικού Προσωπικού. Η Περίπτωση Του Ωνασείου Καρδιοχειρουργικού Κέντρου
Κυριακή, 1 Ιανουαρίου 2012
Η παρούσα έρευνα, εξετάζει τις διαστάσεις της δέσμευσης και της ικανοποίησης του νοσηλευτικού προσωπικού του Ωνάσειου Καρδιοχειρουργικού Κέντρου, σε σχέση με το ρυθμό αποχώρησής του. Ως προς αυτό, διενεργήθηκε ποιοτική έρευνα σε δείγμα 15 ατόμων, με τη μέθοδο της προσωπικής συνέντευξης. Τα αποτελέσματα από την ποιοτική έρευνα, έδειξαν πως οι νοσηλευτές δεν αισθάνονται δέσμευση με τον οργανισμό, είναι

European Operating Room Nurses Association
World Forum for Hospital Sterile Supply
International Federation of Perioperative Nurses