Αναζήτηση επιστημονικών εργασιών

Διερεύνηση Της Σχέσης Πολιτικής Ανθρώπινου Δυναμικού Και Αποχώρησης Νοσηλευτικού Προσωπικού. Η Περίπτωση Του Ωνασείου Καρδιοχειρουργικού Κέντρου

Α. Γερασίμου


Κυριακή, 1 Ιανουαρίου 2012

Συγγραφέας:

Σελίδες: 8-17

Περίληψη:

Η παρούσα έρευνα, εξετάζει τις διαστάσεις της δέσμευσης και της ικανοποίησης του νοσηλευτικού προσωπικού του Ωνάσειου Καρδιοχειρουργικού Κέντρου, σε σχέση με το ρυθμό αποχώρησής του. Ως προς αυτό, διενεργήθηκε ποιοτική έρευνα σε δείγμα 15 ατόμων, με τη μέθοδο της προσωπικής συνέντευξης. Τα αποτελέσματα από την ποιοτική έρευνα, έδειξαν πως οι νοσηλευτές δεν αισθάνονται δέσμευση με τον οργανισμό, είναι ικανοποιημένοι με τις παροχές του αλλά όχι ηθικά ικανοποιημένοι και τέλος, ότι αποχωρούν για τις παροχές του δημόσιου τομέα, την επαγγελματική εξέλιξη και την αλλαγή πόλης. Στην ποσοτική έρευνα

το δείγμα μας ήταν 172 νοσηλευτές του Ω.Κ.Κ., δείγμα με τα ίδια χαρακτηριστικά. Σε αυτή την έρευνα, τα αποτελέσματα έδειξαν συναισθηματική και συνεχή δέσμευση των νοσηλευτών με το Ω.Κ.Κ., αλλά όχι δεοντολογική. Οι νοσηλευτές ήταν ικανοποιημένοι από τις παροχές, τη συνεργασία τους με ανώτερους συνεργάτες σε μεγάλο ποσοστό. Παρόλα αυτά ένα σημαντικό ποσοστό δήλωσε πως σκέφτεται να αποχωρήσει τον επόμενο χρόνο. Οι λόγοι που θα αποχωρήσουν , ήταν ο δημόσιος τομέας, η επαγγελματική εξέλιξη και η αλλαγή πόλης. Τα αποτελέσματα της έρευνας μας, ήταν χρήσιμα για να μπορέσουμε να εμβαθύνουμε, και να στρωματοποιήσουμε τις πληροφορίες, καθώς και να εξάγουμε συμπεράσματα, βάσει των οποίων διαμορφώσαμε τις προτάσεις μας, για την παραμονή και προσέλκυση των νοσηλευτών του Ω.Κ.Κ.. Προτείνονται τρόποι για την επαγγελματική εξέλιξη των νοσηλευτών καθώς και την περαιτέρω βελτίωση της ικανοποίησης και της δέσμευσης τους.

Πλήρες κείμενο PDF
European Operating Room Nurses Association
World Forum for Hospital Sterile Supply
International Federation of Perioperative Nurses