Αναζήτηση επιστημονικών εργασιών

Αποτελέσματα για: Ασθένειες

Η αναζήτησή σας έβγαλε 1 αποτελέσματα:

ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΑΝΘΥΓΙΕΙΝΩΝ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΩΝ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ PIERCING
Τετάρτη, 1 Ιουλίου 2020
Εισαγωγή: Η εφαρμογή του piercing θέτει προβληματισμούς, αναφορικά με την υγιεινή που εφαρμόζεται στα διάφορα σημεία του σώματος και την πληροφόρηση των χρηστών για τους κινδύνους που ενέχει για την υγεία τους. Σκοπός: Η ποσοτική μέτρηση του μικροβιακού φορτίου στα σημεία εφαρμογής του piercing, καθώς και η διερεύνηση του επιπέδου γνώσεων, σχετικά με διάφορα ζητήματα που αφορούν το piercing, μεταξύ

European Operating Room Nurses Association
World Forum for Hospital Sterile Supply
International Federation of Perioperative Nurses