Αναζήτηση επιστημονικών εργασιών

Αποτελέσματα για: Παιδική παχυσαρκία

Η αναζήτησή σας έβγαλε 1 αποτελέσματα:

Η ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΤΩΝ ΣΥΝΗΘΕΙΩΝ ΥΠΝΟΥ ΚΑΙ ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑΣ ΣΕ ΠΑΙΔΙΑ ΚΑΙ ΕΦΗΒΟΥΣ
Σάββατο, 1 Ιανουαρίου 2022
Εισαγωγή: Η παιδική παχυσαρκία αποτελεί το μεγαλύτερο πρόβλημα δημόσιας υγείας του 21ου αιώνα. Το 2019, παγκόσμια καταγράφηκαν 38 εκατομμύρια παιδιά, ηλικίας μικρότερης των πέντε ετών, με παχυσαρκία και υπερβαρότητα. Σκοπός της παρούσας ανασκόπησης ήταν να περιγράψει τη συσχέτιση της παιδικής παχυσαρκίας με τις συνήθειες ύπνου. Μεθοδολογία: Πραγματοποιήθηκε βιβλιογραφική αναζήτηση της βιβλιογραφίας

European Operating Room Nurses Association
World Forum for Hospital Sterile Supply
International Federation of Perioperative Nurses