Αναζήτηση επιστημονικών εργασιών

Αποτελέσματα για: ανασταλτικοί παράγοντες

Η αναζήτησή σας έβγαλε 1 αποτελέσματα:

Μία θεωρητική προσέγγιση του ηλεκτρονικού φακέλου ασθενούς
Τρίτη, 1 Μαΐου 2012
Η είσοδος της πληροφορικής στη ζωή μας ήταν καθοριστική. Kαθένας από εμάς διαθέτει έναν υπολογιστή στην οικία του, σε όλες τις επιχειρήσεις είτε δημόσιες, είτε ιδιωτικές η πληροφορική έχει την δική της θέση, ενώ οι εφαρμογές της τεχνολογίας των πληροφοριών στον τομέα της υγείας είναι πλέον γεγονός. Σκοπός της παρούσας εργασίας ήταν να περιγράψει τον ρόλο και την σημασία της εφαρμογής του ηλεκτρονικού

European Operating Room Nurses Association
World Forum for Hospital Sterile Supply
International Federation of Perioperative Nurses