Αναζήτηση επιστημονικών εργασιών

Αποτελέσματα για: απολύμανση

Η αναζήτησή σας έβγαλε 1 αποτελέσματα:

«ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΕΚΝΕΦΩΣΗΣ- ΑΕΡΟΖΟΛΟΠΟΙΗΣΗΣ, ΩΣ ΜΕΘΟΔΟ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ ΕΝΑΝΤΙ SARS-COV-2»
Πέμπτη, 1 Απριλίου 2021
Δεν είναι διαθέσιμη

European Operating Room Nurses Association
World Forum for Hospital Sterile Supply
International Federation of Perioperative Nurses