Αναζήτηση επιστημονικών εργασιών

Αποτελέσματα για: επιβάρυνση

Η αναζήτησή σας έβγαλε 1 αποτελέσματα:

ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΑΚΡΩΤΗΡΙΑΣΜΟ
Πέμπτη, 1 Οκτωβρίου 2020
Ο ακρωτηριασμός αποτελεί ένα σημαντικό παγκόσμιο πρόβλημα υγείας που επηρεάζει σε μακροπρόθεσμη βάση τη ζωή των ασθενών και των φροντιστών αυτών. Λόγω της ανάληψης πολλών ευθυνών, οι φροντιστές βιώνουν ποικίλης έντασης επιβάρυνση. Ο σκοπός που παρόντος ειδικού άρθρου ήταν η διερεύνηση της επιβάρυνσης που βιώνουν οι φροντιστές ασθενών ύστερα από ακρωτηριασμό. Η μεθοδολογία που ακολουθήθηκε, περιελάμβανε

European Operating Room Nurses Association
World Forum for Hospital Sterile Supply
International Federation of Perioperative Nurses