Αναζήτηση επιστημονικών εργασιών

Αποτελέσματα για: πανδημίες

Η αναζήτησή σας έβγαλε 1 αποτελέσματα:

ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΑΝΔΗΜΙΕΣ
Παρασκευή, 1 Ιανουαρίου 2021
Εισαγωγή: Οι επιδημίες μεταδίδονται ταχύτατα παγκόσμια, προκαλώντας μία γενικότερη αναταραχή διεθνώς. Η εμφάνιση μολυσματικών ιογενών νοσημάτων, όπως η πανδημία Covid-19, συχνά επηρεάζουν τη ψυχική υγεία των πληθυσμιακών ομάδων. Σκοπός της παρούσας μελέτης ήταν η ανασκόπηση της βιβλιογραφίας, αναφορικά με τις ψυχολογικές αντιδράσεις των πληθυσμιακών ομάδων, κατά τη διάρκεια πανδημιών. Μεθοδολογία:

European Operating Room Nurses Association
World Forum for Hospital Sterile Supply
International Federation of Perioperative Nurses