Αναζήτηση επιστημονικών εργασιών

Αποτελέσματα για: σχιζοφρένεια

Η αναζήτησή σας έβγαλε 1 αποτελέσματα:

ΕΚΦΡΑΖΟΜΕΝΟ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑ (ΕΕ) ΚΑΙ ΣΧΙΖΟΦΡΕΝΕΙΑ ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΑ
Πέμπτη, 1 Οκτωβρίου 2020
Εισαγωγή: Το Εκφραζόμενο Συναίσθημα (ΕΕ) είναι μία κατασκευή που χρησιμοποιείται ευρέως προκειμένου να γίνει κατανοητή η αλληλεπίδραση της σχέσης του ασθενούς με τα μέλη της οικογένειάς του.Σκοπός: Σκοπός της παρούσας μελέτης ήταν να διερευνηθεί η σημαντικότητα του ΕΕ και των συνιστωσών του και η συμβολή του στην υποτροπή των ασθενών με σχιζοφρένεια, στα διάφορα πολιτισμικά πλαίσια. Μεθοδολογία: Η

European Operating Room Nurses Association
World Forum for Hospital Sterile Supply
International Federation of Perioperative Nurses