Αναζήτηση επιστημονικών εργασιών

Αποτελέσματα για: Eπιβάρυνση

Η αναζήτησή σας έβγαλε 1 αποτελέσματα:

ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟΣ ΑΣΘΕΝΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ
Τετάρτη, 1 Ιουλίου 2020
Εισαγωγή: Η φροντίδα ατόμων με χρόνιες ψυχικές ασθένειες αποτελεί μια δύσκολη διαδικασία με πληθώρα αρνητικών επιπτώσεων στην ψυχική και σωματική υγεία των φροντιστών. Σκοπός: Η διερεύνηση της σωματικής και ψυχικής επιβάρυνσης των φροντιστών ατόμων με ψυχιατρικές ασθένειες. Μεθοδολογία : Πραγματοποιήθηκε ανασκόπηση βιβλιογραφίας στην ηλεκτρονική βάση δεδομένων ¨PubMed¨ χρησιμοποιώντας τις λέξεις κλειδιά: 

European Operating Room Nurses Association
World Forum for Hospital Sterile Supply
International Federation of Perioperative Nurses