Αναζήτηση επιστημονικών εργασιών

Αποτελέσματα για: Europe

Η αναζήτησή σας έβγαλε 1 αποτελέσματα:

IMPACT OF MIGRATION IN EUROPE: A NEW CHALLENGES FOR HEALTH CARE IN SPAIN AND GREECE
Τετάρτη, 1 Ιανουαρίου 2020
Introduction: Migratory processes are inherent to humans due to comparisons between the environment where they live and the resources they have, and a different environment, in which there may exist with hope for a better resources and possibilities.. Aim: Exploration of the migrants’ health problems and the barriers they face accessing health in the southern European hosting countries.Methodology:

European Operating Room Nurses Association
World Forum for Hospital Sterile Supply
International Federation of Perioperative Nurses