Αναζήτηση επιστημονικών εργασιών

Αποτελέσματα για: anxiety in heart failure

Η αναζήτησή σας έβγαλε 1 αποτελέσματα:

ANXIETY IN HEART FAILURE
Τετάρτη, 1 Ιανουαρίου 2020
Heart failure (HF) consists a global health problem In this clinical syndrome, heart is unable to deliver the cardiac output which is required to meet the body’s demand at the prevailing hemodynamic status. 1-5        According to estimates, HF affects more than 26 million individuals,  globally and more than 15 million in Europe1,4 as well as more than 10% of individuals above 70 years old.4

European Operating Room Nurses Association
World Forum for Hospital Sterile Supply
International Federation of Perioperative Nurses