Αναζήτηση επιστημονικών εργασιών

Αποτελέσματα για: elderly

Η αναζήτησή σας έβγαλε 1 αποτελέσματα:

FALLS IN THE ELDERLY: A CONTEMPORARY ‘HEALTH EPIDEMIC’? A DISCUSSION PAPER
Πέμπτη, 1 Ιουλίου 2021
Introduction: Increased life expectancy has risen in most parts of the world, indicating an improvement in public hygiene, diet and healthcare. Yet, the elderly remain a relatively frail population susceptible to a wide range of physical risks. The purpose of this review is to investigate the causes and risks of falls in the elderly. Method: A literature search was carried out using systematic reviews

European Operating Room Nurses Association
World Forum for Hospital Sterile Supply
International Federation of Perioperative Nurses