Αναζήτηση επιστημονικών εργασιών

Αποτελέσματα για: hospitalization

Η αναζήτησή σας έβγαλε 1 αποτελέσματα:

EVALUATION OF FATIGUE IN HOSPITALIZED PATIENTS WITH HEART FAILURE
Κυριακή, 1 Ιανουαρίου 2017
Background: Fatigue consists the most common symptom that experience patients with heart failure.   Objective: of the study was to explore factors associated with fatigue in hospitalized patients with heart failure.   Methods : In the present study, 60 hospitalized patients were enrolled. Data collection was performed by the method of the interview using

European Operating Room Nurses Association
World Forum for Hospital Sterile Supply
International Federation of Perioperative Nurses