Αναζήτηση επιστημονικών εργασιών

Αποτελέσματα για: psychological disorders

Η αναζήτησή σας έβγαλε 1 αποτελέσματα:

CHRONIC KIDNEY DISEASE AND HEMODIALYSIS: EPIDEMIOLOGICAL CHARACTERISTICS AND PSYCHOLOGICAL DISORDERS
Παρασκευή, 4 Ιανουαρίου 2019
Chronic Kidney Disease (CKD) is a progressive decline in kidney function which is usually asymptomatic until the de-velopment of End Stage Renal Disease (ESRD). Haemodialysis is the most common treatment method for ESRD. How-ever, patients on hemodialysis have a variety of psychological disorders due to complications and restrictions of the treatment. Aim: of the present study was to review the literature

European Operating Room Nurses Association
World Forum for Hospital Sterile Supply
International Federation of Perioperative Nurses