Scientific papers search

FUNCTION OF NURSE: ARISTOTLE’S POESIS AND PRAXIS

John Koutelekos


Friday, September 1, 2017

Publication year:

2017

Author:

Keywords index:

Pages: 124-126

DOI: 10.5281/zenodo.1164033

Abstract:

Για να κατανοήσουμε την νοσηλευτική είναι ανάγκη να εμβαθύνουμε στους φιλοσοφικούς προβληματισμούς που ξεκινούν από βαθύτερες έννοιες που αναφέρονται στον Αριστοτέλη ως ΄΄ποίηση και πράξη΄΄. Η χρήση των Αριστοτελικών εννοιών, της ποίησης και της πρακτικής, βοηθούν να ερμηνευτούν οι δυσκολίες που αντιμετωπίζονται στην νοσηλευτική καθημερινότητα με σοφία, με εμπειρία στην εξερεύνηση για το τι είναι η νοσηλευτική σοφία και ποια είναι η σχέση της με τον νοσηλευτή. Το θέμα όμως είναι να κατανοήσουμε την πράξη στη νοσηλευτική ως μια ηθική οντότητα με την εγγενή αξία της. Έτσι πολλοί βλέπουν το νοσηλευτικό επάγγελμα ως ηθικό και όχι μόνο ως ένα επάγγελμα φροντίδας. Για να είσαι ΄΄σοφός΄΄ νοσηλευτής, όπως αναφέρει πολύ επιτυχημένα ο Δρ Newham είναι ανάγκη να είσαι ΄΄σοφός΄΄ άνθρωπος.1

Το νοσηλευτικό επάγγελμα όπως αναφέρει η Olshansky (2011) χαρακτηρίζεται συχνά ως το πιο αξιόπιστο επάγγελμα εμπιστοσύνης και επειδή έχει λάβει αυτή τη βαθμολογία, θεωρείται δεδομένο.2Σε επίρρωση αυτού, ετήσια έρευνα του Roy Morgan Research από την Αυστραλία 2017, αποκάλυψε ότι για 22 συναπτά έτη πρώτοι σε προτίμηση είναι οι νοσηλευτές με ποσοστό 92%, αφού οι πολίτες τους βλέπουν ως το πιο ηθικό και τίμιο επάγγελμα, ενώ έπονται σε ποσοστά άλλοι επαγγελματίες όπως οι φαρμακοποιοί, γιατροί, μηχανικοί και οι αστυνομικοί.3

Είναι σημαντικό επίσης, να αναφερθεί ότι τα αποτελέσματα μιας μεγάλης δημοσκόπησης Gallup Poll, που δημοσιεύθηκε στις 26 Δεκεμβρίου του 2017, έδειξε ότι το επάγγελμα του νοσηλευτή αξιολογήθηκε επίσης πρώτο ως προς την εμπιστοσύνη με 82% σε σχέση με άλλα 21 δημοφιλή επαγγέλματα. Το επάγγελμα του Νοσηλευτή στην Αμερική έχει πλέον επιτύχει τη διάκριση καθώς είναι το πιο αξιόπιστο επάγγελμα για 16 συνεχόμενα χρόνια. Οι Αμερικανοί πολίτες αξιολογούν τους νοσηλευτές ως ειλικρινείς και πιστεύουν ότι τηρούν τα δεοντολογικά πρότυπα του επαγγέλματος τους με υψηλά ή πολύ υψηλά ποσοστά. Συγκριτικά στην ίδια μελέτη, οι γιατροί κατέβαλλαν την τρίτη θέση με υψηλό ή πολύ υψηλό ποσοστό 65% και οι φαρμακοποιοί ήρθαν τέταρτοι με ποσοστό 63%.4

Σε μια παρόμοια αναφορά στον Ευρωπαϊκό χώρο από τον Jo Stephenson στο έντυπο Nursing times στις 1 Δεκεμβρίου του 2017 αναφέρεται ότι η νοσηλευτική εξακολουθεί να είναι το «πιο αξιόπιστο επάγγελμα» στις προτιμήσεις των Βρεττανών πολιτών μετά από την ετήσια έρευνα του Ipsos MORI, όπου διαπίστωσε ότι το 94% των ανθρώπων θα εμπιστευόταν γενικά τους νοσηλευτές για να τους πούμε την αλήθεια - ελαφρώς πιο πάνω από το 93% που τους βαθμολόγησαν πέρυσι.5

Οι νοσηλευτές λοιπόν κάνουν τη διαφορά καθημερινά σε όλους τους τομείς της υγείας και παρέχουν το κατάλληλο επίπεδο εμπιστοσύνης το οποίο οι πολίτες τους το επιβραβεύουν. Έτσι η ευθύνη των νοσηλευτών σε παγκόσμιο επίπεδο αυξάνεται και είναι καλό να επιδιώξουν αυτή την εμπιστοσύνη να τη διατηρήσουν με τους ασθενείς, τους συναδέλφους και την κοινότητα - τηρώντας τα υψηλότερα δυνατά πρότυπα ηθικών και επαγγελματικών συμπεριφορών με αποδοχή προσωπικής ευθύνης στην καθημερινή πρακτική.6

Αυτό επιτυγχάνεται όταν οι νοσηλευτές γνωρίζουν τη δεοντολογία και την εφαρμόζουν στην νοσηλευτική πρακτική με τήρηση των ηθικών αρχών. Η νοσηλευτική κοινότητα χρειάζεται όμως συνεχώς να επανεξετάζει τις συνθήκες τις κοινωνίες και τις ανάγκες της. Συγκεκριμένα οι καθηγητές στην νοσηλευτική χρειάζεται να επαναξιολογούν τις διδακτικές πρακτικές που στηρίζονται στις ηθικές αξίες με σκοπό να ενισχύσουν την ΄΄κατάλληλη΄΄ δεοντολογική νοσηλευτική πρακτική μέσω ενεργών εκπαιδευτικών μεθόδων στο σύγχρονο απαιτητικό μεταβαλλόμενο περιβάλλον. 7

Άλλωστε στην νοσηλευτική φροντίδα, η έννοια της ηθικής διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στην εκτέλεση των καθηκόντων και της ουσιαστικής επικοινωνίας με τους ασθενείς και των αναγκών τους.8,9Η εμπιστοσύνη λοιπόν είναι ζωτικό στοιχείο της ηθικής γιατί σημαίνει ηθική συμπεριφορά, που με ένα άλλο απλό τρόπο σημαίνει την πράξη του "σωστού". Σίγουρα το να πράττεις το ‘’σωστό’’ περιλαμβάνει την ειλικρίνεια και την εμπιστοσύνη, αξίες ουμανιστικής παιδείας προς τους συνανθρώπους μας. Η παροχή ασφαλούς και υψηλής ποιότητας υγειονομικής περίθαλψης εξαρτάται από την ειλικρίνεια και την εμπιστοσύνη. Η εμπιστοσύνη περιλαμβάνει ακεραιότητα και ειλικρίνεια. Περιλαμβάνει την ικανότητα να βασίζεστε σε κάποιο ηθικό άτομο που να διακατέχεται από ειλικρίνεια και να προσδίδει έμπρακτα εμπιστοσύνη και αυτό είναι θεμελιώδες για μια υγιή κοινωνία.


Download PDF
European Operating Room Nurses Association
World Forum for Hospital Sterile Supply
International Federation of Perioperative Nurses