Αναζήτηση επιστημονικών εργασιών

Αποτελέσματα για: Τσάμη Αθανασία

Η αναζήτησή σας έβγαλε 2 αποτελέσματα:

EVALUATION OF FATIGUE IN HOSPITALIZED PATIENTS WITH HEART FAILURE
Κυριακή, 1 Ιανουαρίου 2017
Background: Fatigue consists the most common symptom that experience patients with heart failure.   Objective: of the study was to explore factors associated with fatigue in hospitalized patients with heart failure.   Methods : In the present study, 60 hospitalized patients were enrolled. Data collection was performed by the method of the interview using

ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΚΑΡΔΙΑΚΗ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑ
Κυριακή, 1 Ιανουαρίου 2017
Η συμμόρφωση των ασθενών με καρδιακή ανεπάρκεια προς τη θεραπεία είναι ένας από τους βασικούς στόχους της καθημερινής κλινικής πράξης. Σκοπός της παρούσης εργασίας ήταν η ανασκόπηση της βιβλιογραφίας σχετικά με τους παράγοντες που επηρεάζουν τη συμμόρφωση προς τη θεραπεία σε ασθενείς με καρδιακή ανεπάρκεια. Η μεθοδολογία που ακολουθήθηκε περιελάμβανε αναζήτηση ερευνητικών και ανασκοπικών

European Operating Room Nurses Association
World Forum for Hospital Sterile Supply
International Federation of Perioperative Nurses