Αναζήτηση επιστημονικών εργασιών

ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΚΑΡΔΙΑΚΗ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑ

Αθανασία Kίκηρα, Αθανασία Τσάμη


Κυριακή, 1 Ιανουαρίου 2017

Έτος δημοσίευσης:

2017

Συγγραφείς:

Ευρετήριο όρων:

Σελίδες: 31-44

DOI: 10.5281/zenodo.810432

Περίληψη:

Η συμμόρφωση των ασθενών με καρδιακή ανεπάρκεια προς τη θεραπεία είναι ένας από τους βασικούς στόχους της καθημερινής κλινικής πράξης. Σκοπός της παρούσης εργασίας ήταν η ανασκόπηση της βιβλιογραφίας σχετικά με τους παράγοντες που επηρεάζουν τη συμμόρφωση προς τη θεραπεία σε ασθενείς με καρδιακή ανεπάρκεια. Ημεθοδολογία που ακολουθήθηκε περιελάμβανε αναζήτηση ερευνητικών και ανασκοπικών μελετών που έχουν δημοσιευτεί κυρίως στη pubmed. Αποτελέσματα: Η συμμόρφωση προς τη θεραπεία αφορά τη λήψη φαρμάκων, την καθημερινή μέτρησητου σωματικού βάρους, τη διακοπή του καπνίσματος,τηδιαχείρισητωνσυμπτωμάτων και τους περιορισμούς ως προς τη λήψη υγρών, νατρίου και της χρήσης αλκοόλ.Οι παρεμβάσεις για τη βελτίωση του βαθμού συμμόρφωσης θα πρέπει να περιλαμβάνουν την εκπαίδευση, την παροχή συμβουλευτικής στήριξης, την αξιολόγηση του άγχους και της κατάθλιψης, την απλοποίηση της δοσολογίας των σχημάτων, κ.ά. Ειδικότερα, η εκπαίδευση ασθενών με καρδιακή ανεπάρκεια θα πρέπει να στοχεύει στη συστηματική αξιολόγηση και βελτίωση της ικανότητας αυτοφροντίδας των ασθενών. Τέλος, τα αποτελέσματα έδειξαν ότι υψηλότερο κίνδυνο μη συμμόρφωσης έχουν οι ηλικιωμένοι, οι ασθενείς με καταθλιπτικά συμπτώματα, οι ασθενείς με χαμηλό μορφωτικό επίπεδο και όσοι δεν διέθεταν ισχυρή πίστη στην αναγκαιότητα της θεραπείας τους. Συμπεράσματα: Η συμμόρφωση των ασθενών αποτελεί βασική αρχή της θεραπείας της καρδιακής ανεπάρκειας.

Πλήρες κείμενο PDF
European Operating Room Nurses Association
World Forum for Hospital Sterile Supply
International Federation of Perioperative Nurses