Αναζήτηση επιστημονικών εργασιών

Αποτελέσματα για: Ασφάλεια ασθενών

Η αναζήτησή σας έβγαλε 1 αποτελέσματα:

ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΩΝ ΓΝΩΣΕΩΝ ΤΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ ΣΤΙΣ ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΩΝ ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ
Παρασκευή, 1 Ιανουαρίου 2016
Εισαγωγή: Οι νοσοκομειακές λοιμώξεις είναι από τα μεγαλύτερα προβλήματα που θέτουν σε κίνδυνο την ασφάλεια των ασθενών, αυξάνοντας τους δείκτες νοσηρότητας και θνησιμότητας, παρατείνοντας παράλληλα χρόνο νοσηλείας και αυξάνοντας το κόστος. Μία από τις αποτελεσματικότερες μεθόδους μείωσης του προβλήματος, είναι η εφαρμογή πρωτοκόλλων. Στην Ελλάδα υπάρχουν ελάχιστες έρευνες αξιολόγησης των παρεχόμενων

European Operating Room Nurses Association
World Forum for Hospital Sterile Supply
International Federation of Perioperative Nurses