Αναζήτηση επιστημονικών εργασιών

Αποτελέσματα για: Νοσοκομεία

Η αναζήτησή σας έβγαλε 1 αποτελέσματα:

ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΤΗΣ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑΣ ΣΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΤΩΝ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΗ ΣΥΛΛΟΓΗ ΡΑΔΙΕΝΕΡΓΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ
Παρασκευή, 1 Ιανουαρίου 2021
Εισαγωγή: Οι επαγγελματίες υγείας, αντιμετωπίζουν διάφορους επαγγελματικούς κινδύνους, συμπεριλαμβανομένης της ιονίζουσας ακτινοβολίας, κατά τη διάρκεια ορισμένων εξετάσεων, η οποία μπορεί να οδηγήσει σε σοβαρές επιπτώσεις στην υγεία. Σκοπός: Η παρούσα έρευνα εκτιμά τις επιπτώσεις της έκθεσης σε ακτινοβολία, στην υγεία των χειριστών ιατρικών συσκευών και των εργαζομένων στη συλλογή ραδιενεργών αποβλήτων,

European Operating Room Nurses Association
World Forum for Hospital Sterile Supply
International Federation of Perioperative Nurses