Αναζήτηση επιστημονικών εργασιών

Αποτελέσματα για: ΣΥΔΝΟΧ

Η αναζήτησή σας έβγαλε 1 αποτελέσματα:

ΕΠΙΚΥΡΩΠΟΙΗΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΟΔΗΓΙΑ 2005/36/EC
Παρασκευή, 1 Ιανουαρίου 2016
Normal 0 false false false EL JA X-NONE Ο Ελληνικός Σύλλογος Νοσηλευτών Χειρουργείου (ΣΥ.Δ.ΝΟ.Χ) από τα ιδρυτικά μέλη του Ευρωπαϊκού Συλλόγου Νοσηλευτών Χειρουργείου(E.O.R.N.A), υιοθέτησε την κοινή δήλωση

European Operating Room Nurses Association
World Forum for Hospital Sterile Supply
International Federation of Perioperative Nurses