Αναζήτηση επιστημονικών εργασιών

Αποτελέσματα για: έμφραγμα

Η αναζήτησή σας έβγαλε 1 αποτελέσματα:

Έμφραγμα του μυοκαρδίου και παράγοντες κινδύνου
Πέμπτη, 9 Ιανουαρίου 2014
Η στεφανιαία νόσος αποτελεί την πρωταρχική αιτία ανικανότητας και νοσηρότητας τόσο στις αναπτυγμένες όσο και στις αναπτυσσόμενες χώρες του κόσμου. Σκοπός της παρούσας μελέτης ήταν η ανασκόπηση της βιβλιογραφίας σχετικά με τους παράγοντες κινδύνου για την εκδήλωση εμφράγματος του μυοκαρδίου. Υλικό και μέθοδος: Η μεθοδολογία που ακολουθήθηκε περιελάμβανε αναζήτηση ανασκοπικών και

European Operating Room Nurses Association
World Forum for Hospital Sterile Supply
International Federation of Perioperative Nurses