Αναζήτηση επιστημονικών εργασιών

Έμφραγμα του μυοκαρδίου και παράγοντες κινδύνου

Ισχάκης Παναγιώτης

Πέμπτη, 9 Ιανουαρίου 2014

Έτος Δημοσίευσης:

2014

Συγγραφέας:

Ευρετήριο Όρων:

Σελίδες: 157-166

Περίληψη:

Η στεφανιαία νόσος αποτελεί την πρωταρχική αιτία ανικανότητας και νοσηρότητας τόσο στις αναπτυγμένες όσο και στις αναπτυσσόμενες χώρες του κόσμου.

Σκοπός της παρούσας μελέτης ήταν η ανασκόπηση της βιβλιογραφίας σχετικά με τους παράγοντες κινδύνου για την εκδήλωση εμφράγματος του μυοκαρδίου.

Υλικό και μέθοδος:Η μεθοδολογία που ακολουθήθηκε περιελάμβανε αναζήτηση ανασκοπικών και ερευνητικών μελετών, κυρίως στην ηλεκτρονική βάση «pubmed» που αναφέρονταν στους προδιαθεσικούς παράγοντες κινδύνου για την εκδήλωση εμφράγματος του μυοκαρδίου.

Αποτελέσματα: Από την ανασκόπηση της βιβλιογραφίας φαίνεται ότι, οι προδιαθεσικοί παράγοντες κινδύνου ταξινομούνται ανάλογα με τη δυνατότητα πρόληψής τους σε τροποποιήσιμους και μη- τροποποιήσιμους. Οι κυριότεροι μη-τροποποιήσιμοι παράγοντες είναι το φύλο, η ηλικία και το οικογενειακό ιστορικό πρώιμης εμφάνισης στεφανιαίας νόσου. Στους τροποποιήσιμους παράγοντες κινδύνου ανήκουν η αρτηριακή υπέρταση, οι αυξημένες τιμές χοληστερόλης, ο σακχαρώδης διαβήτης, το κάπνισμα, η παχυσαρκία, η κατανάλωση μεγάλων ποσοτήτων αλκοόλ, το άγχος και η κατάθλιψη όπως επίσης η περιορισμένη φυσική δραστηριότητα.

Συμπεράσματα: Η ευαισθητοποίηση του πληθυσμού ως προς τους παράγοντες κινδύνου όπως επίσης οι στρατηγικές πρόληψης συμβάλλουν σημαντικά στη μείωση της συχνότητας εμφάνισης της στεφανιαίας νόσου


 

Πλήρες κείμενο PDF
European Operating Room Nurses Association
World Forum for Hospital Sterile Supply
International Federation of Perioperative Nurses