Αναζήτηση επιστημονικών εργασιών

Αποτελέσματα για: γραφειοκρατία

Η αναζήτησή σας έβγαλε 1 αποτελέσματα:

Ένα Νοσοκομείο, Ένα Έγγραφο, Χίλια Εξακόσια Χιλιόμετρα
Κυριακή, 1 Ιανουαρίου 2012
Εισαγωγή : Στο Γενικό Νοσοκομείο Τρικάλων, καθημερινά, γίνεται αναφορά της υφιστάμενης δύναμης προσωπικού χρησιμοποιώντας ένα μη προβλεπόμενο έντυπο. Η αναφορά αποσκοπεί στον έλεγχο αδειών των υπαλλήλων και διεκπεραιώνεται με την φυσική μεταφορά του εντύπου από τα διάφορα τμήματα προς την αρμόδια, οργανική μονάδα. Σκοπός : Αποτίμηση επιπτώσεων από την υιοθέτηση του ad hoc εγγράφου και ανάδειξη

European Operating Room Nurses Association
World Forum for Hospital Sterile Supply
International Federation of Perioperative Nurses