Αναζήτηση επιστημονικών εργασιών

Αποτελέσματα για: ηλεκτρονικές πλατφόρμες μάθησης

Η αναζήτησή σας έβγαλε 1 αποτελέσματα:

Συνεχιζόμενη εκπαίδευση νοσηλευτών και νέες τεχνολογίες
Σάββατο, 1 Σεπτεμβρίου 2012
Εισαγωγή: Η πρόοδος στο χώρο της τεχνολογίας προσφέρει πλέον νέες δυνατότητες στη θεωρητική και κλινική εκπαίδευση των νοσηλευτών. Σκοπός: O σκοπός της παρούσας εργασίας ήταν να διερευνηθούν τα οφέλη της συνεχιζόμενης εκπαίδευσης και να παρουσιασθεί η εξ αποστάσεως και ηλεκτρονική εκπαίδευση των νοσηλευτών. Αποτελέσματα: Ο σύγχρονος νοσηλευτής οφείλει να διαθέτει και να διατηρεί επαρκείς

European Operating Room Nurses Association
World Forum for Hospital Sterile Supply
International Federation of Perioperative Nurses