Αναζήτηση επιστημονικών εργασιών

Αποτελέσματα για: θεραπευτικό περιβάλλον

Η αναζήτησή σας έβγαλε 1 αποτελέσματα:

Η ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΗ ΘΕΑ ΚΑΙ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΣΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΩΝ ΘΑΛΑΜΩΝ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ
Σάββατο, 9 Ιανουαρίου 2016
Εισαγωγή Η επίδραση της θέας είναι καθοριστικής σημασίας για τη θεραπευτική διαδικασία, το ευ ζειν και το κόστος νοσηλείας. Η άνετη πρόσβαση στη θέα έχει συνδεθεί με συχνότερη ικανοποίηση, εν γένει άνεση και διεύρυνση των περιθωρίων ανοχής σε δυσφορίας. Σκοπός της μελέτης ήταν η διερεύνηση του ρόλου της θέας στην αξιολόγηση του αρχιτεκτονικού περιβάλλοντος των θαλάμων νοσηλείας. Υλικό – Μέθοδος

European Operating Room Nurses Association
World Forum for Hospital Sterile Supply
International Federation of Perioperative Nurses