: ιδιοπαθής φλεγμονώδης νόσος εντέρου

.

European Operating Room Nurses Association
World Forum for Hospital Sterile Supply
International Federation of Perioperative Nurses