Αναζήτηση επιστημονικών εργασιών

Αποτελέσματα για: ιδιοπαθής φλεγμονώδης νόσος εντέρου

Η αναζήτησή σας έβγαλε 1 αποτελέσματα:

Η ΝΟΣΟΣ ΤΟΥ CROHN ΣΕ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΟΥΣ ΑΣΘΕΝΕΙΣ
Σάββατο, 9 Ιανουαρίου 2016
Εισαγωγή: Η νόσος του Crohn ανήκει σε μια ομάδα παθήσεων γνωστή ως ιδιοπαθής φλεγμονώδης νόσος εντέρου (ΙΦΝΕ).  Σκοπός: της παρούσας βιβλιογραφικής ανασκοπικής μελέτης ήταν να παραθέσει πληροφορίες σχετικά με τη νόσο του Crohn σε παιδιατρικούς ασθενείς. Μεθοδολογία : Το υλικό της μελέτης αποτέλεσαν πρόσφατα άρθρα σχετικά με το θέμα που ανευρέθηκαν κυρίως στην ηλεκτρονική βάση δεδομένων Medline

European Operating Room Nurses Association
World Forum for Hospital Sterile Supply
International Federation of Perioperative Nurses