Αναζήτηση επιστημονικών εργασιών

Αποτελέσματα για: κολοστομία

Η αναζήτησή σας έβγαλε 1 αποτελέσματα:

Ψυχοκοινωνικές επιδράσεις στην ποιότητα ζωής των ασθενών με κολοστομία
Δευτέρα, 1 Σεπτεμβρίου 2014
Εισαγωγή: Η κολοστομία δημιουργεί ποικίλες ψυχοκοινωνικές επιπτώσεις στους πάσχοντες, οι οποίοι βιώνουν αισθήματα θυμού, άγχους και φόβου για την εξέλιξη της κατάστασης της υγείας τους. Σκοπός της παρούσας μελέτης είναι η ανασκόπηση της ελληνικής και διεθνούς βιβλιογραφίας για τη συσχέτιση μεταξύ των ψυχικών και κοινωνικών αντιδράσεων των ατόμων με κολοστομία και της ποιότητας ζωής τους. Μεθοδολογία:

European Operating Room Nurses Association
World Forum for Hospital Sterile Supply
International Federation of Perioperative Nurses