Αναζήτηση επιστημονικών εργασιών

Αποτελέσματα για: νοσηρότητα

Η αναζήτησή σας έβγαλε 2 αποτελέσματα:

Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΠΑΝΔΗΜΙΑΣ COVID-19 ΣΤΟΥΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥΣ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΤΕΣ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΑΝΙΣΟΤΗΤΕΣ ΣΤΗΝ ΥΓΕΙΑ
Παρασκευή, 1 Οκτωβρίου 2021
Εισαγωγή: Στην αυγή του 21ου αιώνα η πανδημία του Covid-19 δοκιμάζει τις υγειονομικές δυνατότητες των κρατών παγκοσμίως δημιουργώντας εκατομμύρια ασθενών και θανάτων. Σκοπός: να διερευνηθεί βιβλιογραφικά η επίδραση της πανδημίας Covid-19 στους κοινωνικο-οικονομικούς προσδιοριστές και στις ανισότητες στην υγεία καθώς και να περιγράφει τη λήψη άμεσων μέτρων για την ανάσχεση της ανισότητας, νοσηρότητας

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΟΚΕΣ ΑΠΟ ΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΝΕΩΤΕΡΩΝ ΑΝΤΙΠΗΚΤΙΚΩΝ ( NOACS) ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΩΝ ΣΕ ΓΗΡΙΑΤΡΙΚΟΥΣ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΚΑΡΔΙΟ-ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ
Παρασκευή, 1 Οκτωβρίου 2021
Εισαγωγή: Ο αριθμός των ασθενών που λαμβάνουν αντιπηκτικά φάρμακα εξαιτίας της αυξημένης επίπτωσης της στεφανιαίας νόσου έχει αυξηθεί τις τελευταίες δεκαετίες. Πρόσφατα χορηγούνται νεότεροι αντιπηκτικοί παράγοντες, οι οποίοι ενδείκνυνται στην θεραπεία της κολπικής μαρμαρυγής, στην πνευμονική εμβολή και την εν τω βάθει φλεβοθρόμβωση.  Σκοπός της παρούσας εργασίας, ήταν η ανάδειξη των πλεονεκτημάτων

European Operating Room Nurses Association
World Forum for Hospital Sterile Supply
International Federation of Perioperative Nurses