Αναζήτηση επιστημονικών εργασιών

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΟΚΕΣ ΑΠΟ ΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΝΕΩΤΕΡΩΝ ΑΝΤΙΠΗΚΤΙΚΩΝ ( NOACS) ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΩΝ ΣΕ ΓΗΡΙΑΤΡΙΚΟΥΣ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΚΑΡΔΙΟ-ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ

Φωτεινή Κολέντση, Θεοδόσιος Κόκκιος


Παρασκευή, 1 Οκτωβρίου 2021

Έτος δημοσίευσης:

2021

Συγγραφείς:

Ευρετήριο όρων:

Σελίδες: 231-238

DOI: 0.5281/zenodo.5938198

Περίληψη:

Εισαγωγή: Ο αριθμός των ασθενών που λαμβάνουν αντιπηκτικά φάρμακα εξαιτίας της αυξημένης επίπτωσης της στεφανιαίας νόσου έχει αυξηθεί τις τελευταίες δεκαετίες. Πρόσφατα χορηγούνται νεότεροι αντιπηκτικοί παράγοντες, οι οποίοι ενδείκνυνται στην θεραπεία της κολπικής μαρμαρυγής, στην πνευμονική εμβολή και την εν τω βάθει φλεβοθρόμβωση.  Σκοπός της παρούσας εργασίας, ήταν η ανάδειξη των πλεονεκτημάτων και των επιπλοκών από τη χορήγηση νεότερων αντιπηκτικών φαρμάκων σε γηριατρικούς ασθενείς με καρδιοαναπνευστικά νοσήματα. Υλικό-Μέθοδος: Για τη συγγραφή της βιβλιογραφικής ανασκόπησης χρησιμοποιήθηκαν δεδομένα από μελέτες, ανασκοπήσεις και επιστημονικά άρθρα στις βάσεις δεδομένων των Pubmed και Mednet. Αποτελέσματα: Μεγάλη σημασία στη λήψη αποφάσεων για την εξατομίκευση της αντιθρομβωτικής αγωγής έχει ο υπολογισμός του αιμορραγικού  κινδύνου καθώς και των ισχαιμικών συμβάντων των ασθενών. Τα νεότερα από του στόματος αντιπηκτικά προσφέρουν καλύτερη ασφάλεια, πιο εύκολη χρήση και αποτελεσματικότητα με βασικό πλεονέκτημα το καθαρό κλινικό όφελος έναντι των αναστολέων της βιταμίνης Κ το οποίο αυξάνεται με την ηλικία σε ασθενείς με Κολπική Μαρμαρυγή. Συμπεράσματα: Η επιτυχής αντιπηκτική δράση καθορίζεται από την επιστημονική εξισορρόπηση του κινδύνου θρόμβωσης και της επιπλοκής της αιμορραγιών, τον υπολογισμό του αιμορραγικού  κινδύνου καθώς και των ισχαιμικών συμβάντων των ασθενών, ενώ τα νεότερα από του στόματος αντιπηκτικά προσφέρουν καλύτερη ασφάλεια, πιο εύκολη χρήση και αποτελεσματικότητα.

Πλήρες κείμενο PDF
European Operating Room Nurses Association
World Forum for Hospital Sterile Supply
International Federation of Perioperative Nurses